Sinds 1926 solide familiebedrijf Gevestigd in een unieke monumentale fabriek Alle grote merken onder een dak

Verzendinformatie


Sonnemans.nl hanteert voor bestellingen onder €50,- verzendkosten van €4,95. Bij bestellingen met een waarde van €50,- of hoger, worden er geen verzendkosten in rekening gebracht, met uitzondering van de artikelen op onze outlet pagina. Informeer naar de de tarieven voor het laten bezorgen van outlet-artikelen.

Producten die u besteld bij Sonnemans.nl worden geleverd via PostNL, de eigen bezorgdienst of een van de door Sonnemans.nl gekozen partners.
Bij verzending via PostNL wordt uw bestelling verstuurd via de standaard verzendmethode.
Hieronder treft u extra informatie betreffende de bezorging via PostNL:


Aflevering bij de buren
Bent u op het moment van bezorging niet aanwezig? Dan biedt PostNL het pakket aan bij de buren. U ontvangt een kennisgeving waarin staat op welk huisnummer het pakket afgeleverd is. Wilt u niet dat de postbode het pakket aflevert bij de buren? Vermeld dan ‘alléén huisadres‘ op het pakket en we leveren het niet af bij de directe buren wanneer de geadresseerde niet thuis is.

Tweede bezorging
Als afgeven bij de buren niet lukt of wanneer u liever niet heeft dat de postbode het pakket bij de buren afgeeft, proberen we het op een later tijdstip een tweede keer.

Afhalen op een Postkantoor
Als aflevering van het pakket uiteindelijk niet mogelijk is, kan de geadresseerde de zending binnen 3 weken op het Postkantoor afhalen.

 

Artikel 11 – Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.